Členská schůze ČKS

V pátek 14.12.2018 v 17.30 se v restauraci u Sokolíka (u Psoly) koná členská schůze ČKS. Je to pro ty, kdo chtějí v příštím roce skládat zkoušky z poslušnosti, protože je potřeba pro účast na zkouškách být členem ČKS nebo chovatelského klubu. Prosím o účast těch, koho se to týká, je pak problematické během roku členy dohlašovat a mnohdy se to nepodaří.  Členské příspěvky pro tento rok jsou 260,- Kč pro členy stávající a 270,- Kč pro členy nové.