Příprava na zkoušky

 nejčastěji dle zkušebního řádu KJ BrnoZkušební řád KJ-ČR Brno

 Po absolvování základního kurzu můžete završit svou práci složením zkoušek z poslušnosti. V tomto kurzu Vás intenzivně připravíme na zkoušky z výkonu, které prověřují základní upotřebitelnost Vašeho psa pro praktické podmínky. U čistokrevných psů se výsledky těchto zkoušek zapisují do průkazu původu a zároveň u některých plemen naplňují jednu z podmínek pro chovnost psa.  Psi bez průkazu původu obdrží výkonnostní průkaz a záznam o složení zkoušky.