Lukášovský drak 2013

V sobotu se zúčastnila flyball závodů naše 2 družstva. CrazyBalls I. se umístili na 3. místě ve 2. divizi, CrazyBalls II. na 2. místo ve 4. divizi. Gratulujeme!!!