Nepřehlédněte

Pro účastníky tábora v Ostružnu. Příjezd je naplánován okolo 14:00. Do té doby se ještě budou vyklízet chatky a neměli bychom vás kde ubytovat.

_________________________________________________________________________


Číslo účtu pro zasílání plateb je: 123-3947390287/0100 – NEZAPOMÍNEJTE NA PŘEDČÍSLÍ!

__________________________________________________________________________