Psola Cup – 1. ročník

Přijďte se podívat na Psola Cup…

24. 1. 2010

 

ZKO Liberec – centrum

ve spolupráci s

Psí škola PSOLA

pořádá dne 29.5.2010

Ještědský Psola cup

Neoficiální závody v agility a oficiální závody v MINIagility

 

Program: 8.00 – 9.00 prezence a veterinární přejímka

9.15 předpokládaný začátek závodů

Jumping – začátečníci (Z-XS, S, M, L)

Jumping – pokročilí (XS, S, M, L)

Agility – začátečníci (Z-XS, S, M, L)

Agility – pokročilí (XS, S, M, L)

Hra dle času

 

Ještědský Psola cup je neoficiálním závodem pro kategorii Small, Medium a Large a oficiálním závodem v Miniagility pro kategorii XS. Jednotlivé běhy budou hodnoceny dle Řádu miniagility KK Nový Svět. Výsledky kategorií Z-XS a XS budou zahrnuty do soutěže MINIMAXIPES ROKU. Více na www.minimaxipes.cz

Místo konání: Liberec – sportovní areál Tipsport arény

atletické odhodiště ul. Máchova

http://www.tipsportarena.cz/multifunkcni-areal/sportoviste.php?id=4

GPS – 50°45’1.745″N, 15°2’50.508″E

Občerstvení: Na místě

Parkování: Na místě

Startovné: první pes 200,- Kč

další pes 150,- Kč

členové ZKO Liberec – centrum 150,- Kč

Startovné posílejte na číslo účtu 1520644103/0800, jako variabilní symbol uvádějte telefonní číslo, které jste uvedli v přihlášce.

Přihlášky posílejte na e-mail: martinourednik@seznam.cz , Martin Ouředník, tel. 603919346

Uzávěrka přihlášek: 21.5.2010

Počet startujících je omezen na 60 týmů

 

Podmínky účasti:  – platné očkování

– věk psa:

Z-XS a S min.10 měsíců

začátečníci M a L 12 měsíců

pokročilí 18 měsíců.

– pes, který má proveden kosmetický zákrok na uších, se nesmí soutěže zúčastnit.

Za škody způsobené psem nebo psovodem pořadatel neodpovídá.

Hodnocení: Kategorie začátečníci a pokročilí budou hodnoceny zvlášť. Zvlášť se bude hodnotit každá velikostní kategorie. Hodnotit se bude součet obou běhů (agility a jumping).

Rozhodči:  Zdena Džuvarovská

 

ZÁVOD ZAČÁTEČNÍKŮ: Z-XS, S, M, L

V této kategorii soutěží pejsci ve věku  10-17 měsíců(včetně) velikostní kategorie XS a S, pejsci ve věku 12-17 měsíců (včetně) velikostní kategorie M aL, nebo pejsci starší 18 měsíců, kteří s agility teprve začínají, nebo si netroufají na závody pokročilých.

Překážky budou nastaveny dle výšky psa (XS do 27 cm, S od 27 do 35 cm, M od 35 do 43 cm, L od 43 cm).

Za chybu se považuje:

1. pes během závodu opustí ohraničený prostor parkuru

2. pes absolvuje překážku v jiném než předepsaném pořadí (chybou je překonání každé překážky, která nebyla v pořadí, následující po poslední správně překonané překážce)

3. pes překoná nebo podběhne překážku v opačném nebo nesprávném směru

4. pes proběhne látkový tunel se zvednutou látkou (pořadatel zvedne látku na požádání až po prvním odmítnutí)

V kategorii začátečníků není tým diskvalifikován za tři a více odmítnutí. Tým je diskvalifikován v případě vyvenčení pejska na parkuru. Není stanoven standardní čas, ale čas maximální, který stanoví rozhodčí. Do parkuru se nezařazuje kombinace skoků (dvojskok, trojskok), proskokový kruh, houpačka, slalom a stůl.

 

ZÁVOD POKROČILÝCH : XS, S, M, L

V této kategorii soutěží pejsci ve věku 18 měsíců a více. Povinně se do této kategorie zařazují pejsci s výkonnostním průkazem (XS A1-A3).

Překážky budou nastaveny dle výšky psa (XS do 27 cm, S od 27 do 35cm, M od 35 do 43 cm, L od 43 cm). Na trati se mohou použít všechny překážky.

Standardní čas je čas doporučený k absolvování tratě a za jeho překročení je tým penalizován trestnými body. Standardní čas se vypočte tak, že po doběhnutí všech týmů se čas nejrychlejšího týmu bez trestných bodů (nebo s nejmenším počtem trestných bodů) vynásobí koeficientem 1.5 . Výsledný čas se zaokrouhlí na celé sekundy nahoru. Maximální čas stanoví rozhodčí.

Hodnocení podle Řádu miniagility KK Nový Svět (stejné jako u běžného agility včetně diskvalifikací).

 

Výsledky Psola cupu 29.5.2010 najdete zde.