tábor Psoly Nové Město od Smrkem 2018

https://www.zonerama.com/adelahavrdova/Album/4545352

https://www.zonerama.com/veronikaceska/Album/4536545

https://www.zonerama.com/KaterinaNachtneblova/Album/4523706