Co PSOLA nabízí

1) Kvalitní instruktorský tým složený ze zkušených kynologů vedený hlavním instruktorem s bohatou profesionální i sportovní praxí.

2) Dvě cvičební plochy dle zaměření jednotlivých aktivit s oplocením a kvalitním zatravněním, z nichž jedna na stadionu s multifunkčním zařízením a bezbariérovým přístupem. V zimním období hala na agility (jízdárna), a celoročně v případě potřeby 2 vnitřní prostory s povrchy nisaplast a koberec, dřevo.

3) Dostupnost všech cvičišť – MHD a parkovací plochy u zařízení.

4) Klubovna, sociální zařízení.

5) Kvalitní technické zázemí – kompletní sady překážek agility, výcviková zařízení přizpůsobená pro štěňata a kompletní vybavení pro sportovní kynologii (makety, překážky, výcvikové pomůcky) a obedience.

6) Výcvikové skupiny v počtu zpravidla  6 – 8 psů na jednoho instruktora.

7) Dle zájmu možnost individuálního způsobu výuky, poradenská činnost v oboru chování psů s praktickým odstraňováním problémů.

8) Možnost členství v klubu sportovní kynologie za účelem skládání zkoušek, bonitací, účasti na závodech, prezentace na veřejnosti.

9) Možnost účasti rodinných příslušníků při výcviku.

10) Pořádání letních výcvikových táborů, a to pro dospělé i pro děti.