Sportovní kynologie

  • Jedná se o historicky nejstarší formu výcviku psů. Lze jej přirovnat k trialovým sportovním disciplinám u lidí. Z minulosti známe tento typ výcviku jako tzv. „svazarmovský výcvik“ provozovaný na tehdejších cvičištích. V průběhu posledních let se dřívější výcvikové metody od základu změnily. Tento výcvik provádíme nenásilnou formou podle nejnovějších trendů. V obranách klademe důraz na ovladatelnost, kázeň psa a posilování zdravého sebevědomí psa. Psi cvičení tímto způsobem nejsou agresivní a nebezpeční svému okolí. Sportovně vedený výcvik přispívá k zlepšení ovladatelnosti a fyzické kondice psa.
  • Při obranách figuruje zkušený pomocník, který má atestaci Českého kynologického svazu, navíc je přítomen alespoň jeden instruktor, který dohlíží na správnou práci psovodů.
  • Výcvik je prováděn v disciplinách stopa, poslušnost, obrana. Zkušební řády umožňují i kombinaci pouze poslušnost – stopa, poslušnost – obrana, popř. speciální cviky.
  • Pro koho je kurz určen: Pro nejen služební a pracovní plemena, ale i pro psy s kohoutkovou výškou pod 45 cm. V naší škole cvičíme dle sportovních zkušebních řádů IPO, NZŘ.
  • Nadstavbou je kurz ochrany osoby a majetku. Podmínkou k zařazení do tohoto kurzu je perfektní zvládnutí minimálně prvního stupně některé z  uvedených zkoušek (NZŘ).
  • Mezinárodní zkušební řád (IPO): IPO-2012
  • Národní zkušební řád (NZŘ): Národní zkušební řád NZŘ
……