Výcvikové vycházky

  • Probíhají pravidelně každou 2.  středu v měsíci dle rozvrhu hodin.
  • Během vycházek, v Liberci a blízkém okolí, budeme společně utvrzovat základní dovednosti, které jsme se již naučili v základním kurzu. Hlavní důraz je kladen samozřejmě na přivolání ve všech možných situacích. Při vhodně volené trase vycházky budeme simulovat základní situace, do kterých se v běžném životě se psem dostáváme a které nám často činí potíže. Výborné pro zlepšení socializace Vašeho psa.
  • Určeno pro: absolventy základního kurzu (absolventi kurzů jiných škol a cvičišť pouze po přezkoušení), kteří nemají zájem využít výše uvedenou nabídku kurzů, ale potřebují utvrdit již získané dovednosti a návyky.

 Samozřejmým nadstandardním doplňkem všech kurzů naší školy jsou bezplatné výlety.