Školka pro štěňátka

Kurz je určen pro štěňata ve věku od 3 (po ukončeném očkování) do cca 6 měsíců.

  výchova štěněte

  základy komunikace člověka se psem a poradenství

  socializace štěňat mezi sebou navzájem a mezi dospělými psy

  důraz na nácvik spolehlivého přivolání v různých situacích

  základy poslušnosti formou hry

  posilování vzájemné důvěry mezi majitelem a štěnětem

 

  • Je velmi důležité pro Vaše štěňátko i pro Vás přijít včas. Čím dříve zapojíme štěně do skupiny jeho vrstevníků, tím lépe se naučí komunikovat s ostatními psy. Štěně se rodí pouze s určitými dispozicemi a jednotlivé vzorce chování se učí teprve v průběhu dalšího života. Pokud si tyto vzorce neosvojí, anebo je získá v pokřivené podobě, nastávají v budoucnu problémy s jeho chováním. Obdobně i pro Vás je důležité naučit se co nejdříve se psem správně pracovat. Pozdější odstraňování problémového chování je vždy mnohem pracnější a nemusí mít stoprocentní výsledek.
  • Do současné doby jsme nezaznamenali případ, že by štěně po absolvování tohoto kurzu mělo problémy se sociálním chováním. Je samozřejmostí, že získáte spolu se svým čtyřnohým kamarádem základní návyky a dovednosti potřebné pro bezproblémové soužití mezi Vámi i Vaším okolím. Hlavní úsilí je věnováno, jak již bylo výše uvedeno, nácviku přivolání. Naší specialitou a bonusem pro Vás je netradiční a pro psa atraktivní upevňování jeho ovladatelnosti.