Ceník

 Každý kurz má 10 lekcí po 60 – 90 minutách, podle druhu kurzu a počtu a složení psů a podle počasí atd.

 První lekce je nezávazná a bezplatná, splatnost kurzu, pokud se rozhodnete naši školu navštěvovat, je nejpozději do další lekce. Kurz se platí vcelku. Kurzovné je nevratné!

  Platíte pouze za lekce, které skutečně odchodíte, to znamená, když nemůžete přijít, lekce se Vám nepočítá, můžete pokračovat příště, náš systém výcviku to umožňuje. Samozřejmě není dobré tohoto zneužívat, optimální pro Vašeho psa je pravidelné navštěvování kurzu. Po uplynutí lhůty 6 měsíců kurzovné při nevychození propadá.

Školka pro štěňata

  • kurz 10 lekcí  –  2 500 Kč

Základní kurz

  • kurz 10 lekcí  –  2 500 Kč

Pokračující kurzy (agility, poslušnost, obedience)

  • platba na pololetí 3 000,- Kč (pokud navštěvujete jeden kurz s jedním psem)
  • platba na pololetí 3 500,- Kč (pokud navštěvujete kurz více dnů v týdnu nebo s více psy)

Sportovní kynologie*

  • 3 600,- Kč na pololetí + výlohy na figuranta včetně pomůcek

Obedience

  • 3 000 Kč na pololetí

Výchovné vycházky

  • pouze individuálně 1 lekce  – dle závažnosti problému 400,- Kč –  600,-  Kč

Individuální výcvik

  • jednotlivé lekce 60 minut  – 400,- Kč – 600,- Kč

Poradenství

  • jednotlivé konzultace 60 minut  –  600,- Kč

Výlety

  • zdarma

  Pro pokračující:

Cenová zvýhodnění:

 • Při souběžném navštěvování více druhů kurzů je jednotná cena 3 500,- Kč celkem za všechny navštěvované kurzy (za pololetí)
 • Cena pro jednoho psovoda s více psy – základní kurz: při platbě 2 500,- Kč možno psy střídat
 • Pokračovací kurzy: při platbě pololetně 3 500,- Kč celkem za všechny psy (za pololetí)
 • Cena pro rodinné příslušníky: pokračovací kurzy: při platbě pololetně 3 000,- Kč má rodinný příslušník s druhým psem cenu 1 500,- Kč (na pololetí)
   • Číslo účtu pro zaplacení  kurzu:  123-3947390287/0100 (Komerční banka). U platby uveďte prosím Vaše jméno, a toto nám oznamte.

* U sportovní kynologie bude částka navýšena smluvně při výcviku obran-úhrada práce figuranta a speciálních pomůcek.

* Příplatek za halu v zimním období 

* Příplatek za halu celoročně při nepřízni počasí pro agility S, obedience, dogdancing a poslušnost ZOP

Pokud někdo navštěvuje kurzy v obou halách, platí pouze za jednu.

* OBRANY SE CVIČÍ POUZE V RÁMCI KURZU SPORTOVNÍ KYNOLOGIE (S POSLUŠNOSTÍ), NIKDY NE SAMOSTATNĚ.