Neoficiální závod v poslušnostech 20.4.2024

Propozice:

Propozice závodu

Termín: 20.4.2024

Ředitel závodu: Jakub Novotný

Rozhodčí: Táňa Novotná

Startovné: přihlášky podané do 15.4.2024 400,-Kč, štěňata 300,-Kč

přihlášky podané od 16.4.2024 500,-Kč, štěňata 350,-Kč

Místo konání: Jízdárna Pavlovice, koňský ovál. Odkaz na místo závodů.

Prezentace: 7:30 – 8:15

Zahájení soutěže: ZZO 8:30, ostatní kategorie podle počtu přihlášených. Bude upřesněno v den uzávěrky.

Kategorie: ZZO, ZZO1,ZZO2, štěňata

V souladu s propozicemi může startovat:

ZZO – s maximální složenou zkouškou ZZO

ZZO1 – s maximální složenou zkouškou ZZO1

ZZO2 – bez omezení

Ceny: Závodníci na prvních třech místech každé kategorie budou odměněni věcnými cenami. Vyhodnocen bude i nejlepší mládežník (z kategorií ZZO – ZZO2).

Startovné: č. účtu: 4688103013/0800, VS: tel. číslo uvedené v přihlášce, do zprávy pro příjemce: „závod v poslušnosti“

Povinnosti účastníků: Seznámit se s propozicemi závodu a řídit se jimi. Řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích. Předložit členský průkaz kynologické organizace, očkovací průkaz psa.

Všeobecná ustanovení Všichni účastníci jsou povinni dbát dodržování zákona č. 246/1992 Sb. „Na ochranu zvířat proti týrání“. Zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima. Výstroj psů musí odpovídat platným veterinárním směrnicím a zkušebnímu řádu. Za škody způsobené psem odpovídá psovod. Háravé feny musí být nahlášeny pořadateli při přejímce psů. Protesty je nutné podat písemně, nejpozději do 15–ti minut po ukončení disciplíny společně s vkladem 200,-Kč řediteli závodu. O protestu rozhodne sbor rozhodčích ve spolupráci s ředitelem závodu. V případě jeho neoprávněnosti propadá vklad pořadateli. V případě nekonání závodů z důvodu vyšší moci, použije pořadatel startovné k úhradě výloh. Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo změny propozic.

ZZO – dle NZŘ – bez speciálních cviků a bez aportu, max. počet bodů za cvik 10, celkově 60 bodů – při rovnosti bodů rozhoduje přivolání, poté los – účast není podmíněna sloužením zkoušky. 1) Přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) 2) Ovladatelnost na vodítku 3) Sedni – lehni (na vodítku u nohy) 4) Za pochodu odložení vleže (s vodítkem) 5) přivolání z odložení za stížených podmínek (po zemi rozmístěné mističky se žrádlem a hračky) 6) Dlouhodobé odložení (15 kroků)

ZZO 1 – dle NZŘ – podmíněno maximálně složenou zkouškou ZZO1 – max. počet bodů za cvik 10, celkově 100 bodů – při rovnosti bodů rozhoduje aport, poté los – účast není podmíněna složením zkoušky. 1) Přivolání za chůze k noze 2) Ovladatelnost na vodítku 3) Sedni – Lehni – Vstaň 4) Odložení za chůze vleže (bez vodítka) 5) Štěkání na vodítku 6) Aport 7) Skok vysoký (překážka upravena na výšku 80 cm) 8) Skok šplhem (použité agilitní áčko) 9) Kladina (použitá agilitní kladina) 10) Dlouhodobé odložení (25 kroků)

ZZO 2 – dle NZŘ – max. Počet bodů za cvik 10, celkově 100 bodů – při rovnosti bodů rozhoduje aport, poté los – účast není podmíněna složením zkoušky. 1) ovladatelnost bez vodítka , 2) polohy sedni, lehni, vstaň 1 krok před psovodem, 3) za pochodu odložení vstoje, 4) štěkání psa vstoje 1 krok před psovodem, 5) plížení psa u nohy psovoda (10 kroků), 6) aport 650g činky přes překážku (80cm, pro malá plemena 40 cm), 7) kladina vysoká jedním směrem (při nepřekonání kladiny, možnost náhradního cviku za částečný počet bodů), 8,9) vysílání psa na 30 m se zalehnutím a následným přivoláním, 10) dlouhodobé odložení psa (50 kroků)

Více zde: https://avenby.webnode.cz/news/zkouska-zzo2/

DOG JUNIOR – doplňková kategorie kategorie pro psy od 5 měsíců do 12 měsíců věku psa nebo pro děti do 14-ti let věku se starším psem, který nemá složenou žádnou zkoušku z poslušnosti. Veškeré cviky poslušnosti mohou být prováděny s motivačním předmětem. Cviky poslušnosti: 1. Chůze u nohy – psovod provede krátkou chůzi u nohy, pes na vodítku (součást chůze bude mírný oblouk v pravo, nebo v levo) 2. Přivolání – pomocník podrží psa , psovod přivolává psa na cca 15 m 3. Polohy – provedení poloh, sedni, lehni, vstaň/stůj (pes na vodítku, polohy mohou být prováděny u nohy psovoda i před psovodem) 4. Odložení – odložení psa na vzdálenost cca 3 kroky po dobu 30 vteřin

Přihláška ke stažení: Přihláška závod PSOLA

VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME A TĚŠÍME SE NA VÁS!