Zkoušky rally obedience 27.04.2023

Ve čtvrtek večer jsme pořádali dvojzkoušky z rally obedience. Rally obedience je nový sport, který je v ČR teprve v začátcích. Všichni proto startovali v nejnižší zkoušce RO – Z, šli jsme tak trochu do neznáma, protože jsme netušili, jak se zkoušky budou hodnotit. Hodnotit nás přijela rozhodčí Marie Kohlová z Prahy, a patří jí velký dík za příjemné vystupování a i za rady v oblasti pořádání zkoušek. Psoláků nastoupilo na zkoušky 11, a všichni byli velice dobře připraveni, je vidět, že je trenérka Táňa Novotná nešetřila. Všichni si složili alespoň jednu zkoušku na výborně, což je posouvá do vyšší kategorie RO – 1, rozhodčí dokonce 4x zadala nejvyšší známku 100 bodů.

A zde jsou výsledky našich psovodů: 1. zkouška 2. zkouška

Míša Křtěnová a Ouki beauceron 90, 99

Květa Herčíková a Rojík BOC 100 , 97

Adam Bittmann a Addi BOC 93, 99

Tereza Smetanová a Mushu naháč 86, 90

Vendy Chlupáčová a Milli BOC 93, 97

Blanka Kaisrová a Meggie retrívr 94, 100

Lucie Nováková a Trix BOC 100, 95

Helena Deverová a Dante BOC 90 , 95

Kristýna Janovcová a Atinka ridgeback 99, 98

Dominika Lejsková a Bella kokr 97, 97

Míša Bartůňková a Sára BOC 95, 100

Děkujeme všem účastníkům zkoušek našim i přespolním za vzorné dodržování pravidel v náročném prostředí haly a gratulujeme všem úspěšným.

Zároveň velký dík patří Kátě Matrasové za organizaci zkoušek, která jim věnovala hodně času a energie, protože jsou to všechno nové věci, a bez ní bychom na celou akci neměli nervy:).